سِلام میدونستین روز نِنه هست؟

نچ نمیدونستین میدونم که نمیدونستین

همینـــــــــــــــــــــــــــــتاريخ : ۱۳٩٢/٢/۱٢ | ٥:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : حـ ـنآنـ ـه | نظرات ()

ثَل ل ل ل ل ل آم


 

خوبین!؟

 

باو مَگه نباید همه ی مطالب توی وبا

مال خود ادما باشه!؟

 

ما حسرت به دل موندیم یه مطلب جدید ببینیمو بخونیم

 

خــــآکـــــ تو صورتمون تو معده و لوزالمعدمون

 

امروز رفتیم مدرسه

ب جون خودتون اصلا قصد اذیت کردن معلماو نداشتما!!

پش سریم محدثه غش کرد(مثلا)

 

منو میگفتی!واااااااایییی خانووووووم بیایین

 

سر  زنگ ادبیاتـــ

 

جیغ و دادمون هوارو برداشته بود

 

معلما اومده بودن میگفتن کیه!چیه!؟چتونه؟!

 

اخرش انقدر خندیدیمــ

 

حَد نداشتـــ

 

بعدشم که رفتیم زیر بارونــ

 

وایـــــ

 

هوا هوای...

 

زشته حَنآ ی بی ادب

 

بعدشم که ورزش داشتیمــ

 

خشتکم خدا بیامرز

 

زن خوبی بود...

 

زیپ سوییشرت یکی از بچه ها هم پاره شد

 

Walking Garbage Canخیلی بد بود.Walking Garbage Can.

 

داشتم میپریدم که توپو بزنم(داشتیم والی بال بازی میکردیم)

 

که یهو شقـــــــــیکی خورد بهمو دیگه چیزی نفهمیدم

 

چشامو باز کردم گفتم:مَن جام

 

ببخشید

اشتب شد

 

ن باو

میترا خورد بهم و ترقی افتادم رو زمینای خیـــُس

4_14_6.gif

وآی خیلی بد بود

 

شلوارمم برا ابجیم بود

 

به مَن چه

 

اتاق من شده اتاق پرو هر کی از راه میرسه میاد تو اتاق من شروع میکنه به لباس عوض کردن

 

ب مَن رَبطی داره؟ن دیگه شما بگین

36_6_12.gifسر زنگ دینی36_6_12.gif

با پام  ممث کرمو ها صندلی جلوییمو حول میدادم

بر میگشت چیزی بگه میگفتم تخمه نخور یاسی خانوم

میترا (بغل دستیم)چپ چپ نگاه میکرد

میگفتم:آخه مدرسه جای اوردن فلاسک چاییه؟

یهو شیما از پشت داد زد پس این چایی ما چی شد؟

گفتم اوردم اوردم آقــــآ داد نزنین ما زندگیــ دآریمآ

یجوری از رو صندلی پشت حولم داد که با کمر خوردم زمین

10_1_137.gifنامرد نا لوتیــ10_1_137.gif

منم تا اخر زنگ زیر میز بودم

داشتم میخندیدم و ناهارمو که مامان ژونیم

برام گذاشترو میخوردم

کوکو سیبزمینی

دیدی بارون چ خوشیل داره میاد!؟دوسمش دارم

اه چ لوس و ننر

 

بسه دیگه

 

کاری باری؟

 

بابایـــ

 

 تاريخ : ۱۳٩٢/۱/۱٧ | ٥:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : حـ ـنآنـ ـه | نظرات ()

 

 

 

 

 

I NEED TO SEE YOUتاريخ : ۱۳٩٢/۱/۸ | ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : حـ ـنآنـ ـه | نظرات ()

سلام به همه دوستای خودم!!!کدوم دوست؟!؟!؟؟؟!!!انئدر نیومدم که دیگه واقعا نمیدونم چ خبره اینجاها!!!

با مایی یا که جدا شدی!؟؟!؟!؟؟!

 

 

اوه...

تقصیر هندفریس که با پولای عیدیم خریدمه

صداش بلنده....موجی میشم

 

هــــــ

 

خوب شد یادم انداختین

 

رفتن تا علاادین اومد کلا این فامیلایی که اومن و من دیدموشون 5 نفر بودن اونم که در سطح زیر خط فقر کارد بخوره به اون شیکمشون هیلی هم شیرینی میخورن

 

حالا من یه تعارف کردما!!!!

 

 

نمیدونین که کلا 80عیدی دادن و من هم گر فتم رفتم یه رم 16 خریدم  با یه هندفری

 

هــــــــــــــــــــــِ

از در اومد تو خونمون

 

مامانم:هییییییییییییییییییییییییین««« نگو که با پ.ل عیدیت اینارو خریدی..

 

بابام:نه بدون اجازه شما ک نمیخره

 

ابجیم:حنآ!!!یعنی چ!!!من میخواستمش مگه قرار نبود امسسال بدیش به من عیدیاتو!!!

 

من یادم نیس همچین قولی داده باشم

 

مامانم:هیــــــــــــــــــن پس خریدی!؟؟!؟؟!؟؟!؟؟!؟!؟1

 

من:باو به خدا پولای عرق خودمه کی اگه من نبودم این همه مهمون رو اب و دون میداد

بهشون نه من میهخوام بدونم کی!؟؟!؟!؟!؟

 

بابام:بچه پول شهریه مد رستو حد اقل با این پول یک دهمشو میدادی ای خدا دیووونم کردی  برو بینیم اینارو پس میدی بدون اینا بر میگردیا فهمیدی چی بهت گفتم؟!؟!؟!؟!؟

 

من:به جون خودم اینا اصلا..

 

مامانم:هنوز پول اون لیوانیو که شیکستیو ندادی رفتی فکر قر و فرتی...

 

من:مامان جان رژ لب که نخریدم مِموری کارته لازم داشتم آهنگام تا کی وسط pcباشه!؟؟!؟!؟؟!؟!

 

ایــــــــ ببین این بچه چجوری مارو بدبخت کرده ها!!!!!!!!1

 

منم جیــــــــــــــــــــــــــــــــــغ زدم اومدم تو اتاقم

 

خوشم میاد به مین نرسیده میان منت کشی همه با هم دسته جمعی و گله ای...

 

بی صفا نداره خونه...

 

اخم نکن اخماتو دوس نداره بابایی

 

ابجی گلم میشه یکم از رمت استفائه کنم جا ندارم تو  که خیلی خوفی...

 

 

ذندگی ماست دیگه

 

سر در هوا دم در زمین

 

نمیدونم خدا صبرم بده

 

آها

راستی عید شده

 

عیدتون مبارکـــ

 

اصلا هواسم نبود

 

مهم نیس مهم دله

 

فعلا

byebyeتاريخ : ۱۳٩٢/۱/۸ | ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : حـ ـنآنـ ـه | نظرات ()

سَلآمــ

اول ادرس وبلاگـــ دخی خاله ژونیمو میدم که خیلی دوسمش دارم

وب آبجیم

امرو از اَوَلِش مَعلوم

بود کــ روز خوبیــــ نیستــ

مآمآنَمـــ‌بآ جیغـــــ+لهــ‌کَردَنــ بَندهــ

از خوآب بیدآرَمــ کَرد کهــ چی؟آبگوشتــ دآریم

آخه مآدَر مَن آبگوشتو تو بیدآری هَم نمیخورَمــــ وِلَم کُنـ

خُلآصهـ

اِنقَدر سَر صدآ کَردــ

تا بیــدآر شُدَمـــ اینقَدر سَرَم

گیج و ویــج میرَفتــ که نَــگــو دِلَمــ

میخوآستـــ بِگیرَم یه دِلِــ سیـ ـ ـ ـ ر بِخوآبَمـ

وَلیــ سآعَـ ۲ بود وَ بَرآ یه دُختَر خآنوم بآشَخصیَتـ اصلآ خوب نیستــ

که تآ

اینموقعــ‌ظُهر بِخوآبه

وآیــ و بآز هَمــ گُربه هآ تا اومَدَمـ

دوبآره بِخوآبَمــ‌ و یهــ دُختَر خوبــــ نَبآشَمـ

میو میوشونـــ بُلَند شُد بَدبَختیــ‌اینهــ تا بِهِشون

گوشتــ نَدیــ‌ دَست از سَر کَچَلِت بَر نمیــدآرَنـــ و نمیـذآـرَن بِخوآبیـ

دیگهــ

دآشتَمــ‌اَز خوآب میمُردَمــ

از خوآ هَر بیــ خآصیَتَم خوآهِش کَردَم

بِره بهشونــ یه کوفتیــ بدهــ‌دَهَنشونو‌بِبَندَنــ

میگهــ:وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآیــ چِقَد دَستور میدی حَنآ میزَنَمِتآ

وآلآ نمیدونِستَم چی بِگَمــ انگآر نَ اینگآر هَمین دیروز بودــ بَرآ

کلآسـ

نَقآَشیــ خآنومــ

کُلیــ کُمَکِشــ کَردَمــــ ایــ!!

بِشکَنه این دَستــ ک نَمَکــ‌نَدآرهــ

هیچی دیگهــ‌نَخوآبیدَمـــ یَعنی نَذآشتَنــ

خُدآییــ میخوآستَم بگیرَمــ هَمَرو خَفهــ کُنَمــ‌ وَلــی چو نمِیشَُِد

لآزِم بودــ

کَلٔلٔــهـ خودَموــ بِکوبَم تو دیوآر

ای خدآ مَن فَقَطــ میخوآمــ ۱۵ مینــ بمیرَمــ

نَ مِث کــ نِمیشهـــ بآیَد بیدآر شَمــــ بیدآر شُدَم بابا

(ب خودتون زَحمَت نَدید بیدآرَمــ‌ کُنینـــ)بَعدِشَمــ بآ نَنهــ رَفتیمـ

کهـــ کیــــــــف مَدرِسَموـ بِخَریمــ یه کیف کوله ی خیلیــ توپـ مِشکی خَریدَمـ

خلآصهــ

بَعدِشَمــ رَفتیمــ‌بَرآ تَفَلودهــ اَرشَد مَریَمـــ

یه کآدو ی خوشگل خَریدَمـــ به نآمــ پآستیلـــ

هِـــــــــ هِـــــــــــ فردآ بِهِش میدَمــ‌بِبینَمــ‌اَرشَدــ مَریَمــ 

چه شِکلی میشهـــ وآیــ چه حآلیــ خوآهَدــدآد!!خیلیــ خوبهــ

هَمینــ دیگهــ کآر خآصی نَکَردَمـــ خوشــ ب حآلِشــ حَسودیتونــ شُد؟

آره آؤرهــــــــــــ حَسودآآآآآآ هـــو هـــــو

 

 تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٢٩ | ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : حـ ـنآنـ ـه | نظرات ()

سَلــآمــ‌نمیدونَم بآیَد الان بِگَمــ‌آخ جونـــ یآ بِگَم وآیـــ مَدرِسهــ بَدبَخت شُدَمــ!

 

از یه طَرَف دِلَم بَرآ دوستآم تَنگیده!

 

از یه وَر حوصِله دیدَنــ مُعَلِمآ رو نَدآرَمــ

 

چیــ کآ کُنیمــ

 

اَه اَه امروز مَثَلآ روز دُختَر بودآ

 

یه نَفر بَرآمــ کآدو نَخَریدـــ‌ـ‌ ـ‌ ـ

 

 

 

 

 تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٢۸ | ۸:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : حـ ـنآنـ ـه | نظرات ()

 

و بآز هَم مَدرسهــ

 

ثَلــآم خوبین!؟!

 

خوش میگذره

 

بعد کُلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقت اومَدَم وِبَمـــ

 

یاد قدیما اُفتادَمــ

 

کُلی دوست موست دآشتُم یآدش بخیر

 

هر روز صبح اینقدر با شوق ئ ذوق میومدَمم تو نَظَرات وِبَم

 

کُلی حال میکردم!!!

 

یآدش بِخیر

 

زندگیه!!!

 

کُلی میخَندیدیمــ

 

هَمیشه بآیَد دِلِت بَرا ی چیزیو ی کَسی تَنگ شهتاريخ : ۱۳٩۱/٦/٢٧ | ۳:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : حـ ـنآنـ ـه | نظرات ()