و بآز هَم مَدرسهــ

 

ثَلــآم خوبین!؟!

 

خوش میگذره

 

بعد کُلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقت اومَدَم وِبَمـــ

 

یاد قدیما اُفتادَمــ

 

کُلی دوست موست دآشتُم یآدش بخیر

 

هر روز صبح اینقدر با شوق ئ ذوق میومدَمم تو نَظَرات وِبَم

 

کُلی حال میکردم!!!

 

یآدش بِخیر

 

زندگیه!!!

 

کُلی میخَندیدیمــ

 

هَمیشه بآیَد دِلِت بَرا ی چیزیو ی کَسی تَنگ شهتاريخ : ۱۳٩۱/٦/٢٧ | ۳:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : حـ ـنآنـ ـه | نظرات ()