افطار

حتما هر روز نزدیک های افطار همیشه منتظرین اذان رو بگن

وقتی اذان رو گفتن دور هم می شینید 

حالا وقت افطار شد با سینی چای میارن

 من توش هستم منو نخوری ها بعدش هم شام

بعدش هم هوس کنسرت دیدن که حوصله ی ادم سر نره به سر مهمون ها میزنه

بعدش هم مهمونی تموم میشه و صاحب خونه باید جارو بکشه

/ 0 نظر / 11 بازدید