بخند

خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.comبخند ...بخند دیگه  خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.comشاد فکر کنید ؛ شاد زندگی کنید

توجه خود را به موضوعات بی ارزش معطوف نکنید.بی خیال

/ 6 نظر / 11 بازدید
سوفیا لورن

باشه بابا خندیدم![قهقهه][خنده] بسه دیگه![عصبانی][شیطان]

سوفیا لورن

باشه بابا خندیدم![قهقهه][خنده] بسه دیگه![عصبانی][شیطان]

سوفیا لورن

باشه بابا خندیدم![قهقهه][خنده] بسه دیگه![عصبانی][شیطان]

سوفیا لورن

باشه بابا خندیدم![قهقهه][خنده] بسه دیگه![عصبانی][شیطان]

سوفیا لورن

باشه بابا خندیدم![قهقهه][خنده] بسه دیگه![عصبانی][شیطان]