قصه

یه روز صبح من از خواب بیدار شدم

 

 

بعد مامانم رو بالا سرم دیدم اون جیغ

زد و گفت : چرا اتاقت این قدر بهم

ریخته است؟؟؟؟من دیروز اینجارو

جمع کرده بودم

 

منم بعد از جیغش این شکلی شدم

 

 

مامانم در رو بست و رفت.

 

 

خالم زنگ زد و مامانم کلی خوشو

بش کرد . بعد دو باره به من گفت

البته داد

زد و گفت:امشب یه عالمه مهمون

دارم تو نشستی منو نیگا

میکنی؟؟؟؟!! پاشو جارو کن

 

 

دسمال بکش و ظر ف هارو بشور 

 

 

 

اما شب شد و هیشکی نیومد 

ما کلی ناراحت شدیم

شما چه  نتیجه ای میگیرید؟؟؟؟؟ 

/ 17 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عارفه

منو اشتباه لینک کردی. اسمم عارفه نه عاطفه.

عارفه

آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم.

مصطفی پروین ، ترنم

[چشمک] [گل] سلام من خوبم تو خوبی؟ [گل] [چشمک] [گل] [چشمک] وب زیبایی داری دوست عزیز. [چشمک] [گل] [چشمک] [بوسه] [گل] [گل] [گل] [گل] [بوسه] [چشمک] ___________$$$$$$$$______$$$$$$$$$[گل] [بوسه] __________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$__$$$$[گل] [بوسه] _________$$$$$$$$$$$$$? ?$$$$$$$$__$$$ [گل] [بوسه] _________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$[گل] [بوسه] _________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$[گل] [بوسه] __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$[گل] [بوسه] ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$[گل] [بوسه] _____[قلب] ______$$$$$$$$$$$$$$$$$[گل] [بوسه] _________________$$$$$$$$$$$$$[گل] [بوسه] ____ [گل] ____________$$? ?$$ [گل] [بوسه] ______________________$$$[گل] [بوسه] _(مصطفی پروین & ترنّم)____$[گل] [بوسه] ______________________[گل] [بوسه] ____________________[گل] [بوسه] _____[گل] ________[گل] [بوسه] _______________[گل] [بوسه] _____________[گل] [بوسه] ___[قلب]____[گل] [بوسه] _________[گل] [بوسه] _______[گل] [بوسه] _____[گل] [بوسه] ____[گل] [بوسه] ___[گل] [بوسه] ـــــ[گل] [بوسه

مصطفی پروین ، ترنم

[چشمک] [گل] سلام من خوبم تو خوبی؟ [گل] [چشمک] [گل] [چشمک] وب زیبایی داری دوست عزیز. [چشمک] [گل] [چشمک] [بوسه] [گل] [گل] [گل] [گل] [بوسه] [چشمک] ___________$$$$$$$$______$$$$$$$$$[گل] [بوسه] __________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$__$$$$[گل] [بوسه] _________$$$$$$$$$$$$$? ?$$$$$$$$__$$$ [گل] [بوسه] _________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$[گل] [بوسه] _________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$[گل] [بوسه] __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$[گل] [بوسه] ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$[گل] [بوسه] _____[قلب] ______$$$$$$$$$$$$$$$$$[گل] [بوسه] _________________$$$$$$$$$$$$$[گل] [بوسه] ____ [گل] ____________$$? ?$$ [گل] [بوسه] ______________________$$$[گل] [بوسه] _(مصطفی پروین & ترنّم)____$[گل] [بوسه] ______________________[گل] [بوسه] ____________________[گل] [بوسه] _____[گل] ________[گل] [بوسه] _______________[گل] [بوسه] _____________[گل] [بوسه] ___[قلب]____[گل] [بوسه] _________[گل] [بوسه] _______[گل] [بوسه] _____[گل] [بوسه] ____[گل] [بوسه] ___[گل] [بوسه] ـــــ[گل] [بوسه

عارفه

چرا آپم بد بود؟![عصبانی][ناراحت] در ضمن اگه نمي خواي اين اسمي كه من با هاش لينك كردي بهم بگو چون صد بار بهت گفتم يك بار ديگم ميگم اسم من عارفه نه عاطفه.[عصبانی][کلافه] منتظرم.

مصطفی پروین، ترنم

[چشمک][بوسه] [چشمک][بوسه] [چشمک][بوسه] [چشمک][بوسه] [چشمک][بوسه] [چشمک][بوسه] ★☆★☆★☆★[گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [بوسه] مصطفی پـــــــرویـــــــن & تــــرنّــــــــــم [گل][بوسه] [چشمک] [گل] سلام من خوبم تو خوبی؟ [گل] [چشمک]★ [گل] [گل] [گل] [گل] [چشمک] وب زیبایی داری دوست عزیز. [چشمک] [گل] [گل] [گل] ★☆ [چشمک] [بوسه]★☆ ★☆[گل] [گل] [گل] [گل]★☆ ★☆ [بوسه] [چشمک]★☆ ▓▓▓█▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█ ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██ ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█ █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█ █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█ ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█ ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒من آپم

مصطفی پروین، ترنم

[چشمک][بوسه] [چشمک][بوسه] [چشمک][بوسه] [چشمک][بوسه] [چشمک][بوسه] [چشمک][بوسه] ★☆★☆★☆★[گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [بوسه] مصطفی پـــــــرویـــــــن & تــــرنّــــــــــم [گل][بوسه] [چشمک] [گل] سلام من خوبم تو خوبی؟ [گل] [چشمک]★ [گل] [گل] [گل] [گل] [چشمک] وب زیبایی داری دوست عزیز. [چشمک] [گل] [گل] [گل] ★☆ [چشمک] [بوسه]★☆ ★☆[گل] [گل] [گل] [گل]★☆ ★☆ [بوسه] [چشمک]★☆ ▓▓▓█▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█ ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██ ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█ █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█ █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█ ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█ ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒من آپم

کسری

سلام من خوبم تو خوبی؟ وب زیبایی داری دوست عزیز. [بوسه] [بوسه] ___________$$$$$$$$______$$$$$$$$$ [بوسه] __________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$__$$$$ [بوسه] _________$$$$$$$$$$$$$? ?$$$$$$$$__$$$ [بوسه] _________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$ [بوسه] _________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$ [بوسه] __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$ [بوسه] ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ [بوسه] _____ ______$$$$$$$$$$$$$$$$$ [بوسه] _________________$$$$$$$$$$$$$ [بوسه] ____ ____________$$? ?$$ [بوسه] ______________________$$$ [بوسه] _(مصطفی پروین & ترنّم)____$ [بوسه] ______________________ [بوسه] ____________________ [بوسه] _____ ________ [بوسه] _______________ [بوسه] _____________ [بوسه] _______ [بوسه] _________ [بوسه] _______ [بوسه] _____ [بوسه] ____ [بوسه] ___ [بوسه] ـــــ [بوسه

کسری

........♥#########♥ .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ .......................................♥ .....................................♥ ...................................♥ .......

کسری

09387724178