بعد اینهمه وقتـــــــــــــ

 

و بآز هَم مَدرسهــ

 

ثَلــآم خوبین!؟!

 

خوش میگذره

 

بعد کُلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقت اومَدَم وِبَمـــ

 

یاد قدیما اُفتادَمــ

 

کُلی دوست موست دآشتُم یآدش بخیر

 

هر روز صبح اینقدر با شوق ئ ذوق میومدَمم تو نَظَرات وِبَم

 

کُلی حال میکردم!!!

 

یآدش بِخیر

 

زندگیه!!!

 

کُلی میخَندیدیمــ

 

هَمیشه بآیَد دِلِت بَرا ی چیزیو ی کَسی تَنگ شه

/ 2 نظر / 21 بازدید
سارا

سلاااااااااااام حنا جونم خوبی آبجی[ماچ]

سارا

این چه حرفیه عسیسم الانم کلی دوس داری یکیش خوده من[پلک]