این روز ها  چقدر گرمه. میدونستید

گرم ترین نقطه جهان توی یکی از

کویر های ایرانه.؟یا میدونستید الان

توی نیم کره جنوبی جهان

زمستونه؟

 

 

 

/ 18 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مصطفی پروین & ترنم

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

هانی جوووون

شااااااااااااااااااالام بعد از قرن هااااا هانی می اید!!! @...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@ بدو بدو بیا!!

مصطفی پروین و ترنم

سلام دوست عزیز . @...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@ منتظر حضورت پر مهرت در وبلاگم هستم. زودی بیا آپ کردم بترکون .[گل][قلب][لبخند][چشمک]

مصطفی پروین و ترنم

سلام دوست عزیز . @...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@ منتظر حضورت پر مهرت در وبلاگم هستم. زودی بیا آپ کردم بترکون .[گل][قلب][لبخند][چشمک]