چَشمــــ

سَلآمــ

اول ادرس وبلاگـــ دخی خاله ژونیمو میدم که خیلی دوسمش دارم

وب آبجیم

امرو از اَوَلِش مَعلوم

بود کــ روز خوبیــــ نیستــ

مآمآنَمـــ‌بآ جیغـــــ+لهــ‌کَردَنــ بَندهــ

از خوآب بیدآرَمــ کَرد کهــ چی؟آبگوشتــ دآریم

آخه مآدَر مَن آبگوشتو تو بیدآری هَم نمیخورَمــــ وِلَم کُنـ

خُلآصهـ

اِنقَدر سَر صدآ کَردــ

تا بیــدآر شُدَمـــ اینقَدر سَرَم

گیج و ویــج میرَفتــ که نَــگــو دِلَمــ

میخوآستـــ بِگیرَم یه دِلِــ سیـ ـ ـ ـ ر بِخوآبَمـ

وَلیــ سآعَـ ۲ بود وَ بَرآ یه دُختَر خآنوم بآشَخصیَتـ اصلآ خوب نیستــ

که تآ

اینموقعــ‌ظُهر بِخوآبه

وآیــ و بآز هَمــ گُربه هآ تا اومَدَمـ

دوبآره بِخوآبَمــ‌ و یهــ دُختَر خوبــــ نَبآشَمـ

میو میوشونـــ بُلَند شُد بَدبَختیــ‌اینهــ تا بِهِشون

گوشتــ نَدیــ‌ دَست از سَر کَچَلِت بَر نمیــدآرَنـــ و نمیـذآـرَن بِخوآبیـ

دیگهــ

دآشتَمــ‌اَز خوآب میمُردَمــ

از خوآ هَر بیــ خآصیَتَم خوآهِش کَردَم

بِره بهشونــ یه کوفتیــ بدهــ‌دَهَنشونو‌بِبَندَنــ

میگهــ:وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآیــ چِقَد دَستور میدی حَنآ میزَنَمِتآ

وآلآ نمیدونِستَم چی بِگَمــ انگآر نَ اینگآر هَمین دیروز بودــ بَرآ

کلآسـ

نَقآَشیــ خآنومــ

کُلیــ کُمَکِشــ کَردَمــــ ایــ!!

بِشکَنه این دَستــ ک نَمَکــ‌نَدآرهــ

هیچی دیگهــ‌نَخوآبیدَمـــ یَعنی نَذآشتَنــ

خُدآییــ میخوآستَم بگیرَمــ هَمَرو خَفهــ کُنَمــ‌ وَلــی چو نمِیشَُِد

لآزِم بودــ

کَلٔلٔــهـ خودَموــ بِکوبَم تو دیوآر

ای خدآ مَن فَقَطــ میخوآمــ ۱۵ مینــ بمیرَمــ

نَ مِث کــ نِمیشهـــ بآیَد بیدآر شَمــــ بیدآر شُدَم بابا

(ب خودتون زَحمَت نَدید بیدآرَمــ‌ کُنینـــ)بَعدِشَمــ بآ نَنهــ رَفتیمـ

کهـــ کیــــــــف مَدرِسَموـ بِخَریمــ یه کیف کوله ی خیلیــ توپـ مِشکی خَریدَمـ

خلآصهــ

بَعدِشَمــ رَفتیمــ‌بَرآ تَفَلودهــ اَرشَد مَریَمـــ

یه کآدو ی خوشگل خَریدَمـــ به نآمــ پآستیلـــ

هِـــــــــ هِـــــــــــ فردآ بِهِش میدَمــ‌بِبینَمــ‌اَرشَدــ مَریَمــ 

چه شِکلی میشهـــ وآیــ چه حآلیــ خوآهَدــدآد!!خیلیــ خوبهــ

هَمینــ دیگهــ کآر خآصی نَکَردَمـــ خوشــ ب حآلِشــ حَسودیتونــ شُد؟

آره آؤرهــــــــــــ حَسودآآآآآآ هـــو هـــــو

 

 

/ 10 نظر / 21 بازدید
ناشناس

قشنگ بود ولی اسمی از من نبرده بودی[چشمک]

سارا

سلام حنا جون خوبی؟ آدرس وبمو عوض کردم عسیسم آدرس جدیدم: pinkworld13.persianblog.ir

فرید

با عرض سلام و خسته نباشید از ظاهر وبلاگتان این طور به نظر می رسد که برای آن زحمت کشیده اید ما هم می خواهیم شما را در این زمینه یاری برسانیم شما یقینا محدودیت هایی که یک وبلاگ دارد را به خوبی می دانید با این حال بد نیست مجددا آنها را با هم مرور کنیم: وجود یک تبلیغ ناخواسته و نامربوط با محتوای وبلاگ محدودیت در قالب های وبلاگ نداشتن فضای مناسب برای قرار دادن فیلم و عکس و فایل و ... سخت بودن افزودن یک امکان ساده، مانند نظرسنجی،آمارگیر جدید و ... عدم پشتیبانی از امکانات پیشرفته تر با این حال راهی ساده برای حل تمامی این مشکلات وجود دارد تبدیل وبلاگ به سایت به آدرس سایت مراجعه کنید و مراحل را دنبال نمایید و ظرف 24 ساعت از تمامی این مشکلات برای همیشه خلاصی پیدا کنید موفق باشید 1047352366

عاطفهـــ

دلتنگی چیست ؟ یادگاری از آنان که دوستشان داریم و از ما دورند!... [ماچ]آپمـــ[ماچ]

مهدیه

سلام وبت خیلی قشنگه امیدوارم بیشتر طرفدار داشته باشه[لبخند] به من هم سر بزن باااااااااااااااای باااااااااااااای[خداحافظ]

عاطفه

درخلوت شب آمنه زیبا پسري زاد تنها نه پسر بربشریت پدري زاد در فتنه بیدادگران دادگري زاد چشم همه روشن كه چه قرص قمري زاد میلادحضرت رسول اكرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارك باد.

شادی

سلام وای حنانه چقد وب خوشگلی داری اگه دوست داشتی تباد لینک داشته باشیم[گل]

مهسا

سلام. به وبه منم سر بزن.